Händelser i föreningen

Svenska synskadade i mellersta Nyland rf.   

Kansliet

Föreningens utrymme KansliHörnan finns på adressen Parisgränden 2 A 1, 00560 Helsingfors. Telefontiden är måndag – onsdag klockan 10 – 13 på numret 0400 269 553.

Svenska synskadade i mellersta Nyland rf inhiberar alla medlemsträffar och evenemang denna sommar 2020 pga pandemirestriktionerna vi har i landet, men föreningen planerar att igen kunna starta verksamheten och medlemsträffarna från och med slutet av augusti. Vi förbehåller oss ändå för förändringar och annulleringar om så är nödvändigt med tanke på eventuella coronarestriktioner och säkerhetsföreskrifter på hösten 2020.

FSS samlar in tillsammans med NKL synskadades upplevelser beträffande synskademärket, som finns på webbplatsen: https://fss.fi/sv/artiklar/anvander-du-synskademarket .Gå gärna in och svara på enkäten om du har möjlighet.

Måndagen den 24.8.2020 kl 13 – 15 håller vi vår första medlemsträff i FSS konferensrum, Parisgränden 2 A 1 i Helsingfors. På programmet står kaffeservering och diskussion kring den förändrade vardagen samt om kommande program. Obligatorisk anmälning senast den 19.8.2020 till kansliet per telefon 0400 269 553 eller e-post kansliet@ssmn.fi.

Tisdagen den 1.9.2020 kl 10.30 – 14.30 ordnar vi en Må bra-dag för medlemmar och deras anhöriga på Wohls Gård i Kyrkslätt tillsammans med FSS rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin Tylli samt Folkhälsans sakkunniga. Dagen är kunskapsstyrd och ger möjlighet att hämta kraft och energi i ett naturskönt område. Vi planerar att ordna busstransport från Helsingfors för de som behöver. Deltagaravgiften är 10€ per person och avgiftsfri för anhöriga, som fungerar som ledsagare. Obligatorisk anmälning senast den 24.8.2020 till kansliet per telefon 0400 269 553 eller e-post kansliet@ssmn.fi.

Folkhälsan har inhiberat Styrka och Balans samt vattengymnastiken hela denna vår och planerar att om möjligt starta sin gruppverksamhet igen i mitten av augusti.

Du kan nu lyssna på det svenskspråkiga informationspaketet om coronaviruset som Social- och hälsovårdsministeriet delat ut i ett medborgarbrev till alla hushåll genom att ringa numret 09 3960 4722. Samtalspriset följer operatörens normala prissättning för telefon- eller mobiltelefonsamtal.

Du som är på Facebook får gärna gilla vår sida Svenska synskadade i mellersta Nyland r.f. där vi också delar ut information, som du kan ha nytta och glädje av.

Föreningens kansli och telefontider fungerar normalt. Det går bra att ringa under telefontiderna eller sända e-post till kansliet. Håll också gärna kontakt med varandra i dessa svåra tider.

Föreningen håller sommarstängt den 16.6 – 9.8.2020 och öppnar igen den 10.8.2020.

Föreningen önskar alla medlemmar, deras anhöriga och övriga samarbetspartners en riktigt skön sommar!

Sköt om er!

Föreningens kontaktuppgifter

 

Distriktssekreterare Ira Grandén

Parisgränden 2 A 1, 00560 Helsingfors
Telefon  0400 269553
e-post:   kansliet@ssmn.fi

Föreningen har telefontid måndag-onsdag klockan 10.00 – 13.00
Övriga tider kan man lämna ett meddelande i svararen.