Händelser i föreningen

Svenska synskadade i mellersta Nyland rf.     

Måndagsträffar

Måndagsträffarna fortsätter med principen om två träffar per månad. Den andra måndagen i månaden är träffen på Kampens servicentral.

Måndagen den 11.11 kl 15 – 17 uppmärksammas Blindveckan på Kampens servicecentral, Salomonsgatan 21. Notera vänligen programändringen. Temat för träffen är ett tillgängligt samhälle och fungerande vardag. Diskussion med FSS socialpolitiskt sakkunniga Oscar Ohlis och Loti Vaenerberg från Folkhälsans hemservice.

Sopplunch ordnas både den 28.10 samt den 18.11 kl 13 – 15 på Hörnan. Efter det kl 15 spelar och berättar Christian Holmqvist om musik med särskilt tema.

Måndagen den 25.11 kl 13 får vi på Hörnan ta del av Anna Brummers musikteaterföreställning om musikens kraft ”Vid livets gräns”. Det är en livsbejakande föreställning om möten och bemötande vid en sjukhusavdelning och om musiken som bär då livet är skört. Den 45 minuter långa föreställningen åtföljs av en diskussion med kaffeservering.

Årets sista träff på Kampen hålls den 9.12 kl 15 med glöggservering samt trevlig samvaro.

Anmälningar till måndagsträffarna kan göras till kansliet per telefon 0400-269553 eller per epost kansliet@ssmn.fi.

Verksamhet för yngre medlemmar

Yngreverksamheten, som omfattar medlemmar i åldern 16 - 45 år, ordnar en tvåspråkig pizza- och spelträff den 30.11 kl 13 - 19 på Hörnan och har bjudit in medlemmar från Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry. samt från Svenska synskadade i västra och östra Nyland för en trevlig dag tillsammans. Ta gärna med en namnlös lillajulsgåva värd max. 5 euro samt eventuell egen dryck. Varmt välkommen! Du kan anmäla dig senast den 25.11 till Emma Rasela, vice ordförande, emma.rasela@gmail.com eller till kansliet 0400-269553, kansliet@ssmn.fi. De 20 första ryms med. Anmäl också eventuella matallergier samt specialdieter.
 

Övrigt

På oktobermånads kvällsträff den 24.10 kl 18 -20 bekantar vi oss med centrumbiblioteket Ode på en guidad entimmes rundtur. Efter guidningen kan vi sitta ner vid en av bibliotekets kaféer. Träff vid Kiasma kl 17.45 därifrån vi tillsammans promenerar till biblioteket. Anmälningar senast den 22.10 till kansliet telefon 0400-269553 eller kansliet@ssmn.fi.

Under Svenska veckan den 7.11 ordnar Luckan på Georgsgatan 27 en syntolkad musikteaterföreställning ”Kainos sång” med Skottes Musikteater från Sverige. Pjäsen handlar om det finska krigsbarnet Kainos väg genom flyktingförläggningar, fosterfamiljer och in i det svåra svenska språket. Träff med syntolken Elin Sundell, som håller sin första syntolkning, är kl 13 och själva föreställningen är kl 13.30 – 14.45. Evenemanget är kostnadsfritt och anmälan kan göras senast den 1.11 till kansliets telefon 0400-269553 eller till kansliet@ssmn.fi.

Kvällsträffen i november hålls den 21.11 kl 18 -20 på Hörnan med vintasting där Veronica Grundström från Esbo Munskänkar presenterar olika viner samt ostar. Deltagarantalet är maximi 15 medlemmar och sista anmälningsdagen är den 18.11 till kansliet telefon 0400-269553 eller kansliet@ssmn.fi.

Svenska synskadade i västra Nyland inbjuder synskadade i mellersta Nyland och östra Nyland att delta i ett gemensamt teaterbesök den 21.11 till Täkter i Ingå för att se den nyskrivna och syntolkade pjäsen "Mauno Koivisto - Täkters president". Pjäsen uppförs av Täkter ungdomsförening. Gemensam buss startar kl 16.45 vid Kiasma och stannar för ett kafébesök i Ingå innan den fortsätter till teatern, som börjar kl 19. Tillbaka vid Kiasma är man närmare kl 23. Det ryms nio anmälda med.  Deltagaravgiften är 32,50 euro och sista anmälningsdag är den 13.11. Anmälan till kansliet@ssmn.fi eller per telefon 0400 269553.

I början av nästa år den 11.1.2020 kl. 18 går vi tillsammans och ser på den syntolkade DUV-teaterns och Svenska Teaterns gemensamma pjäs ”I det stora landskapet”, som är en sprakande musikteaterföreställning och en sagolik familjekrönika. Anmäl dig senast den 11.12.2019 till kansliet per telefon 0400-269553 eller till kansliet@ssmn.fi.

Vattengymnastiken på Folkhälsan, Mannerheimvägen 97, fortsätter fredagar kl 10.00. Särskilt längre medlemmar ryms ännu med.

Styrka och balansgruppen fortsätter med 12 träningar i Folkhälsanhuset i Brunakärr och hålls i gymnastiksalen på torsdagar kl. 13.30 - 14.30. Träningen anpassas efter varje deltagares förmåga.

Höstmöte

Föreningens höstmöte hålls på Hörnan, Parisgränden 2 A 3, lördagen den 9.11 kl. 12.00. Stadgeenliga ärenden behandlas. Anmäl dig gärna i förväg med tanke på lunchserveringen till kansliet@ssmn.fi eller per telefon 0400 269553.

Julfest

Föreningens julfest med program hålls den 14.12 kl 15 – 19 på Botby Gård, Botbygårdsvägen 7. Trerätters menyn innehåller en huvudrätt med kött. Anmäl deltagande samt eventuella specialdieter och allergier senast den 29.11 till kansliet@ssmn.fi eller per telefon 0400-269553.

 

Föreningens kontaktuppgifter

Distriktssekreterare Ira Grandén

Parisgränden 2 A 3, 00560 Helsingfors
Telefon  0400 269553
e-post:   kansliet@ssmn.fi

Föreningen har telefontid må-on klockan 10.00 – 13.00
Övriga tider kan man lämna ett meddelande i svararen.