FSS styrelseledamot och medlem Carl-Erik Mattlar har avlidit

Tisdagen den 17 mars nåddes vi av ett sorgebudskap. Carl-Erik Mattlar, Korsholm, hade avlidit.

Carl-Erik Mattlar var engagerad och aktiv i arbetslivet och organisationsvärlden under hela sin livstid. Han fungerade som docent i psykologi vid Jyväskylä universitet i över 30 år och publicerade hundratals vetenskapliga artiklar under sin karriär. Han var med om att forma och utföra personlighetstest i samband med rekryteringar för finländska företag.

Under sin yrkesverksamma tid verkade Mattlar bland annat i finska och Europeiska Rorschachföreningar. Under senaste tid var han aktiv inom Förbundet Finlands Svenska Synskadade och fungerade som medlem i FSS punktskriftsarbetsgrupp och som styrelseledamot i flera omgångar.

Carl-Erik Mattlar kämpade för synskadades rättigheter i frågor så som färdtjänst och punktskrift. Han fungerade som handledare för studerande i samband med en punktskriftsavhandling vid Vasa universitet ännu de sista åren. Han var aktiv och passionerad i de frågor som var honom viktiga.

Våra tankar går nu till hustrun Anne-Marie och dottern Mikaela med familj.

Vila i frid, Carl-Erik Mattlar.

- FSS styrelse och personal