Kvinna med vit käpp

Vill du veta något om synskador eller synskadade? Vad innebär det att leva med en synnedsättning? Hur upplever man det? Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta oss. 

Sex stycken glada golfare och en ledarhund

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf har sju distriktsföreningar med verksamhetscentrum i Jakobstad, Vasa, Åbo, Mariehamn, Ekenäs, Helsingfors och Borgå.

Vita käppens dag på Medborgartorget 15.10

På vita käppens dag 15.10 ordnar HUN - Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry ett evenemang tillsammans med elsparkcykelföretaget VOI på Medborgartorget i Helsingfors. 

Evenemanget riktar sig till främst till elsparkcyklister för att sprida kunskap om hur det är att ha en synnedsättning och röra sig ute bland elsparkcyklar. 

Under evenemanget vill man både påvisa problematiken kring felparkerade elcyklar och hur det känns när en elcykel åker förbi i hög hastighet på trottoaren. 

Möteskallelse: FSS stadgeenliga höstmöte 2019

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf kallar medlemmarna till stadgeenligt höstmöte den 16-17 november 2019 på Hotell Waltikka i Valkeakoski. Mötesförhandlingarna inleds på lördag kl 13.00 och fortsätter
på söndag kl 9.00.

Inbjudan till Nordiska Brailledelegationernas möte

Nordiska brailledelegationernas möte ordnas i år på Iirishuset i Helsingfors 9-10 oktober. Av två dagars möte är den andra dagen öppen för alla intresserade, som via jobbet eller på övrigt sätt kommer i kontakt med punktskriften eller vill veta mer om punktskriftens betydelse för personer som använder sig av skriften.

Presentationerna hålls på engelska. På eftermiddagen är det möjligt att bekanta sig med studiematerialsutställning samt delta i diskussion om hur personer med synnedsättning kan lära sig programmering.

Välkommen!

Friidrottstävlingarna

FSS verkar för att Finlands svenskspråkiga synskadade skall uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet. Förbundets serviceutbud och intressebevakning utgör en del av den tredje sektorns insatser för ett tryggare och mer jämlikt samhälle.

Man och kvinna som lagar mat

En synnedsättning kommer oftast som en chock för de flesta. Med rätt form av rehabilitering, hjälpmedel och information kommer du att ha en fortsatt god livskvalitet.

Illustration av glaukom

Information om de vanligaste ögonsjukdomarna i Finland och illustrationer för hur de upplevs.

Samarbetspartner och understödare

Logo: Med stöd av Veikkaus intäkter.
Finlands DAISY-konsortium logo
Kolibre logo
Prenumerera på Startsidan innehållsflöde