Det är svårt att se vem som behöver hjälp. Fråga.
Kvinna med vit käpp

Vill du veta något om synskador eller synskadade? Vad innebär det att leva med en synnedsättning? Hur upplever man det? Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta oss. 

Sex stycken glada golfare och en ledarhund

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf har sju distriktsföreningar med verksamhetscentrum i Jakobstad, Vasa, Åbo, Mariehamn, Ekenäs, Helsingfors och Borgå.

Att läsa, lyssna och förstå

Den 29.12.2019 skrev författaren Laura Lindstedt i Helsingin Sanomat om ljudböckernas popularitet och hur hon fruktar att det inverkar på litteraturen som konstform. Lindstedts farhåga är att litteraturen simplifieras och fördummas och att författare i framtiden skriver på ett sätt som passar ljudboken framom den tryckta boken. Som exempel på visuella textens mångfald använde Lindstedt kursiv och citationstecken. I en text fungerar tecknen som visuella element som förmedlar små nyanser till läsaren, men elementen faller lätt bort i en högläst text.

Punktskriftskurs för seende

Kommer du i kontakt med punktskrift hemma, bland vänner eller på arbetsplatsen? Eller är du kanske bara nyfiken på att lära dig något nytt och roligt? Kom då med på FSS punktskriftskurs!

Man och kvinna som lagar mat

En synnedsättning kommer oftast som en chock för de flesta. Med rätt form av rehabilitering, hjälpmedel och information kommer du att ha en fortsatt god livskvalitet.

Illustration av glaukom

Information om de vanligaste ögonsjukdomarna i Finland och illustrationer för hur de upplevs.

En dam, en öga suddigt. På andra ögat en röd skylt med texten "Det är svårt att se," nederst på bilden fortsätter texten "vem som behöver hjälp. Fråga." Synskademärket nere till höger.

Här hittar du information om blindveckans kampanj och distriktsföreningarnas program under veckan.

Samarbetspartner och understödare

Logo: Med stöd av Veikkaus intäkter.
Finlands DAISY-konsortium logo
Kolibre logo
Prenumerera på Startsidan innehållsflöde