Det är svårt att se vem som behöver hjälp. Fråga.
Kvinna med vit käpp

Vill du veta något om synskador eller synskadade? Vad innebär det att leva med en synnedsättning? Hur upplever man det? Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta oss. 

Sex stycken glada golfare och en ledarhund

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf har sju distriktsföreningar med verksamhetscentrum i Jakobstad, Vasa, Åbo, Mariehamn, Ekenäs, Helsingfors och Borgå.

Nu om någonsin måste vi ta hand om våra medmänniskor

Regeringen har i samverkan med republikens president konstaterat att undantagsförhållanden råder i Finland på grund av coronavirusutbrottet. Många äldre bor ensamma och är i en speciellt utsatt position just nu. Trots att närkontakter med personer i riskgrupper och de äldre ska undvikas fungerar telefonlinjerna bra som alternativt sätt till att hålla kontakt.

Den här veckan utkommer årets andra nummer av FSS punktskriftstidning Intermezzi

Tidningen innehåller artiklar, tips, berättelser och reportage. Materialet är taget från nätet och olika vecko-, månads- och dagstidningar. Dessutom kan man läsa material som är skrivet särskilt för Intermezzis läsare. Intermezzi utkommer med 5 nummer per år, och finns också att få med förkortningar. 

I det här numret kan du bland annat läsa om hur du brygger den perfekta koppen kaffe, tips till dig som jobbar eller pluggar hemifrån och roliga fakta om flygresor. Detta - och som vanligt mycket mer, roligt och intressant.

Man och kvinna som lagar mat

En synnedsättning kommer oftast som en chock för de flesta. Med rätt form av rehabilitering, hjälpmedel och information kommer du att ha en fortsatt god livskvalitet.

Illustration av glaukom

Information om de vanligaste ögonsjukdomarna i Finland och illustrationer för hur de upplevs.

En dam, en öga suddigt. På andra ögat en röd skylt med texten "Det är svårt att se," nederst på bilden fortsätter texten "vem som behöver hjälp. Fråga." Synskademärket nere till höger.

Här hittar du information om blindveckans kampanj och distriktsföreningarnas program under veckan.

Samarbetspartner och understödare

Logo: Med stöd av Veikkaus intäkter.
Finlands DAISY-konsortium logo
Kolibre logo
Prenumerera på Startsidan innehållsflöde