Tina Dunderfelt

Tina Dunderfelt
Tina Dunderfelt
förbundssekreterare
Parisgränden 2 A 1
00560 Helsingfors
Anträffbar må-to.
044-712 3020
tina.dunderfelt@fss.fi