Tematräff: Friskfaktorer för ett fungerande arbetsliv

Virtuell tematräff för personer i arbetslivet. Också övriga intresserade av temat är välkomna.

Varmt välkommen på den tredje av fyra tematräffar som FSS rehabilitering ordnar kring temat arbete och synnedsättning.

Den tredje träffen "Friskfaktorer för ett fungerande arbetsliv" riktar sig till personer i arbetslivet, men också övriga intresserade är varmt välkomna att delta.

Under träffen får vi lyssna på olika sakkunniga samt delta i diskussion kring innehållet som behandlas.

Träffen är virtuella och hålls på plattformen Google Meet. Du kan också delta genom att ringa in till plattformen Google Meet. När du anmält dig får du en länk till träffen närmare tillfället. Anmälan sker via e-postadressen anmalan@fss.fi eller via telefon till:

Rehabiliteringsrådgivare: Peter Koskinen 050-471 2763 eller
Rehabiliteringsrådgivare: Ann-Catrin Tylli 040-511 3345.

Anmäl dig senast onsdagen 6.10 och meddela namn eller datum för tematräffen du anmäler dig till.

Tematräff: Friskfaktorer för ett fungerande arbetsliv

Tidpunkt: Torsdagen 14.10 kl 17-19.

Målgrupp: Personer i arbetslivet.

Inbjudna sakkunniga: Carolina Herberts, hälsopsykolog, Marina Baarman, sakkunnig inom arbetslivstjänster /Näkövammaisten liitto.

Kategori
    -