Må bra med punktskriften!

FSS och Folkhälsan ordnar en MåBra-kurs i punktskriftens tecken på badhotell Päiväkumpu i Karislojo 10–12 november 2021.

Temakursen ordnas av FSS i samarbete med Folkhälsan och riktar sig till dig som redan har baskunskaper punktskrift. Temakursen 2021 ersätter kursen som inställdes våren 2020 pga. corona.

Må Bra med punktskriften är en gemenskapsträff med aktiviteter av olika slag. Förmiddagarna tillägnas punktskriften och taktila övningar, eftermiddagarna olika programpunkter som ordnas av Folkhälsan. Temakursen erbjuder kamratstöd för båda nya och gamla punktskriftsbrukare med aktiviteter som främjar återhämtning och ger energi i vardagen.

Kategori