Må Bra dag i Borgå

Anmäl dig till Jonas Lindström tel 040-96 44 672 senast tisdagen 22.9.2020. Dagen är avgiftsfri för alla deltagare. För att kunna garantera säkerhetsavstånden så är antalet deltagare begränsat till max 15 personer.

Tidpunkt: Tisdagen den 29.9.2020 kl 10.30-15.00

Plats: Folkhälsanhuset Borgå

Adress: Alexandersbågen 12 B, 06100 Borgå

Välkommen till en dag med ny kunskap, god gemenskap i en trivsam miljö.

Program:

10.30-11.00 Välkommen! Nina Hongell-Ekholm och Ann-Catrin Tylli

11.00-12.00 Mat ger hälsan. Kostrådgivare Linda Hongisto från Folkhälsans förbund rf.

12.00-13.30 Lunch och samvaro

13.30-14.30 Avslappningsövningar med Nina Hongell-Ekholm och Ann-Catrin Tylli

14.30-15.00 Avslutning och hemfärd 15.00

Dagen riktar sig till dig som har en synnedsättning och anhöriga.

Anmäl dig till Jonas Lindström tel 040-96 44 672 senast tisdagen 22.9.2020. Dagen är avgiftsfri för alla deltagare. För att kunna garantera säkerhetsavstånden så är antalet deltagare begränsat till max 15 personer.

Vi vidtar också de övriga säkerhetsföreskrifter gällande corona-epidemin som råder i nuläget. Må bra dagen ordnas i samarbete med Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, Folkhälsans förbund rf och Svenska Synskadade i Östnyland rf.

    tis 29.9.2020 kl. 10.30 - 15.00