Kreativ skriv- och berättarverkstad

Kreativ skriv- och berättarverkstad för personer med synnedsättning.

Längd: 60 minuter
Plats: Eget hem genom dator- och nättillgång för Google Meet-möte.
Tidpunkt: 20.4 kl.16.

Låt fantasin och berättarglädjen flöda!
Upptäck nya möjligheter till uttryck och låt dig inspireras av spännande teman, musik och intressanta deltagare i en kreativ verkstad. Vi berättar, skriver och diskuterar tillsammans om egna och andras texter och världen inuti och omkring oss.
Lärare är författaren Sabira Ståhlberg, som har skrivit över trettio böcker och leder skrivarverkstäder på olika håll i världen.
Du kan skriva på punktskriftsmaskin, dator eller för hand.

Verkstaden 20.4 är den första av två verkstäder. Den andra verkstaden ordnas 18.5 kl.16. Du kan välja om du deltar på ena eller båda.

Anmäl dig senast 18.4 till anmalan@fss.fi (skriv datum för verkstaden du anmäler dig till) eller ring Camilla Blomstedt, tfn 044 712 3013.

Information om verkstäderna finns även här på webbplatsen:

https://fss.fi/aktuellt/kreativ-skriv-och-berattarverkstad

Kategori