Internationella vita käppens dag

Vita käppens dag firas årligen för att uppmärksamma betydelsen av en fungerande stads- och trafikplanering ur synskadades synvinkel.

Med vita käppens dag görs även hjälpmedlet mer känt bland allmänheten. Vita käppen är synskadades främsta hjälpmedel och används av både blinda personer och personer med synnedsättning.

    tors 15.10.2020