Distanskurs i punktskrift för seende personer, Åland

Denna kurs riktar sig till seende personer på Åland. Kursen består av tre online kurstillfällen och inlämning av uppgifter.

Händer läser punktskrift.

Punktskriften är synskadades taktila läs- och skrivspråk som ersätter tryckt text för den som inte ser att läsa med ögonen.

Vare sig du kommer i kontakt med punktskriftsbrukare via studier, arbetet eller fritiden kan du ha både nytta och nöje av att behärska grunderna i punktskrift. Välkommen med på vår intressanta och roliga kurs!

På kursen lär du dig att läsa punktskrift med ögonen - och om du vill utmana dig själv får du självfallet öva på att läsa punktskrift med fingrarna. Efter avslutad kurs har du möjlighet att delta i examen för ett intyg. Kursavgiften är 30 euro, vilken inkluderar undervisning och kursmaterial.

Genomförande och tidpunkt: Grupptillfällen via Google Meet och självständiga inlämningsuppgifter (per post).

Torsdagar:

25.3 kl. 17–18 (introduktion)

15.4 kl. 17–19

6.5 kl. 17–19

Anmäl dig senast den 5:e mars till punktskriftsansvariga tessa.bamberg@fss.fi eller tfn 044 712 3024.

Kategori