Digital punktskriftskurs för seende

Den riksomfattande punktskriftskursen består av tre gruppundervisningstillfällen via Google Meets samt självständiga inlämningsuppgifter.

Punktskriften är synskadades taktila läs- och skrivspråk som ersätter tryckt text för den som inte ser att läsa med ögonen.

Vare sig du kommer i kontakt med punktskriftsbrukare via studier, arbetet eller fritiden kan du ha både nytta och nöje av att behärska grunderna i punktskrift.

På kursen lär du dig att läsa punktskrift med ögonen - och om du vill utmana dig själv får du självfallet öva på att läsa punktskrift med fingrarna. Efter avslutad kurs har du möjlighet att delta i examen för ett intyg. Kursavgiften är 30 euro, vilken inkluderar undervisning och kursmaterial.

Genomförande och tidpunkt: Grupptillfällen via Google Meet och självständiga inlämningsuppgifter (per post).

17.3 kl. 17–18 (introduktion)

24.3 kl. 17–19

21.4 kl. 17–19

Kursen har 8 platser som fylls i anmälningsordning. Anmäl dig senast den 18.2 till punktskriftsansvariga tessa.bamberg@fss.fi eller tfn 044 712 3024.

Välkommen med på en intressant och rolig kurs!

Kategori