Årets Stora Julkonsert 3.12 kl 15

Det finns några biljetter ännu till Årets Stora Julkonsert söndagen 3.12 kl 15 vid Schaumansalen. Pris med grupprabatt 27,50 €. Info och anmälan via Ann-Sofie Grankulla, tfn 044-7234 888.

Aktuellt

Julfesten firas fredagen 15.12 kl 16 – 20 vid Hotel Epoque i Jakobstad med julbuffé och festligt program. Subventionerat pris för julmiddagen är 25,- €. Anmäl deltagande senast 7.12.2023.

Kom och ät lunch i trevligt sällskap, föreningens Lunchträffar hålls i regel sista fredagen i månaden. Nästa lunchträff blir fredagen 26.1.2024. Anmälan och info av Ann-Sofie.  

Kom och träna målboll i gymnastiksalen på 2:a vån. vid Östanlid. Nästa gång 5.12.

Handarbetsgruppen Rätstickorna med Agneta Cederberg som ledare träffas varannan måndag kl 12-14 på Fyren (ojämna veckor). Nästa träff hålls 4.12.

Nästa karaträff hålls tisdagen 30.1 kl 12.30 på Fyren.

”Till Punkt & Pricka” - punktskrift för nybörjare - med Maja Renvall-Höglund hålls varannan fredag kl 13 på Fyren. Nästa träff 1.12. Info tfn 0400-707 040, Maja. 

I samarbete med Folkhälsan ordnas Trivselcafé - träffar för seniorer med nedsatt syn. Minna Annala från Folkhälsan och Peter Koskinen FSS medverkar. Nästa träff hålls 29.11 i Terjärv församlingshem. Info och anmälan Peter 050-471 2763 elr Minna tfn 050 3444 695. 

Mimosel gruppen träffas varannan vecka (jämna veckor) på torsdagar kl 13–15 med Sol-Britt Björkgren som ledare. Nästa träff 30.11. 

I samarbete med Folkhälsan ordnas på onsdagar vid Östanlid konditionsträning i gym kl 11 - 12 och vattengympa grupp 1 kl. 11.45-12.30 och grupp 2 kl.12.30-13.15. Info o anmälan via Ann-Sofie Grankulla, tfn 044-7234 888.