Aktuellt

Svenska synskadade i mellersta Nyland rf.     

Måndagsträffar

Måndagsträffarna fortsätter med principen om två träffar per månad. Den andra måndagen i månaden är träffen på Kampens servicentral.

Måndagen den 11.11 kl 15 – 17 uppmärksammas Blindveckan på Kampens servicecentral, Salomonsgatan 21. Notera vänligen programändringen. Temat för träffen är ett tillgängligt samhälle och fungerande vardag. Diskussion med FSS socialpolitiskt sakkunniga Oscar Ohlis och Loti Vaenerberg från Folkhälsans hemservice.

Vattengymnastiken fortsätter fredagar klockan 10.00-11.00 i Folkhälsanhuset, Mannerheimvägen 97. Deltagandet är gratis.
Anmäl dig till kansliet om du är intresserad, telefon 0400 269 553 eller kansliet@ssmn.fi
Särskilt långa medlemmar som klarar litet djupare vatten ryms ännu med.

Välkommen!

Petri Nokkala

Ordförande

petri.nokkala@gmail.com

Emma Rasela

Vice ordförande

+358 40 553 47 52

emma.rasela@gmail.com

Camilla Hellstedt

Ledamot

+358 50 575 24 76

camilla.hellstedt@gmail.com

Marita Ikäheimonen

Ledamot

+358 44 551 76 11

meikahei@gmail.com

Heidi Ikäheimonen

Ledamot

Tidskriften "Oss emellan" och "Punktchat" på puntkskrift prenumereras till Hörnan, Vi har en mysig läshörna dit medlemmarna är varmt välkomna att läsa tidningen.

Helsingfors mission kan förmedla ledsagare ta kontakt med Tamara Bergkvist obs ändrad tel. 045-869 0945.