Är du vår nya redaktör?

18.8.2023 uppdaterad 18.8.2023

Du ansvarar för vår tidning Synvinkel och hjälper till med förbundets externa och interna kommunikation.

Som redaktör jobbar du i förbundets kommunikationsteam och ansvarar för att vår tidning Synvinkel utkommer med åtta nummer per år, i flera tillgängliga format. Du tycker om att intervjua, skriva, fotografera och redigera texter, men också att göra layout och sprida information över sociala medier. Du söker fram information och jobbar självständigt med tidningen med stöd av ett redaktionsråd. Parallellt hjälper du till med förbundets interna och externa kommunikation.

Jobbet är mångsidigt och varierande, men lättast att utföra om du har ett gott språk och erfarenhet av såväl journalistiskt arbete som layout.

Tjänsten vi lediganslår är en tillsvidareanställning på heltid. Arbetsplatsen är på Arabiastranden i Helsingfors, men du kan delvis utföra jobbet på distans.

Skicka in din arbetsansökan med löneanspråk och CV senast den 30.8.2023 till jobb@fss.fi Kontaktperson: kommunikationschef henrika.mercadante@fss.fi, tfn 044-712 3013. Intervjuer sker fortlöpande under rekryteringsprocessen.

Förbundet Finlands Svenska Synskadade, FSS, verkar för att svenskspråkiga personer med synnedsättning i Finland ska uppnå full samhällelig delaktighet och jämlikhet i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende. Förbundets serviceutbud och intressebevakning utgör en del av den tredje sektorns insatser för ett tryggare och mer jämlikt samhälle.
Mer info om förbundet: www.fss.fi