Taltidningar

Alla finlandssvenska dagstidningar och flera andra publikationer fås som taltidningar. Här hittar du prenumerationsuppgifter och utbud.

Trots att man har fått dålig syn kan man fortsätta att ta del av dagstidningen. Alla finlandssvenska dagstidningar utkommer också som taltidningar. Tack vare internet får man tillgång till taltidningen samma dag som papperstidningen kommer ut. Under år 2017 genomför FSS ett projekt för att flytta över distributionen av taltidningar från Pratsam till det nationella system som Synskadades förbund tillhandahåller. 

Alla dagstidningar övergick 2014 till att använda talsyntes istället för att vara inlästa. Detta gör att man som prenumerant kan ta del av mer redaktionellt material till skillnad från tidigare då man hade tillgång till ungefär en tredjedel av tidningen. 

Talsyntesen heter Samuel och är en finlandssvensk talsyntes. Klicka här för att provlyssna på Samuel. (mp3)

Lyssningsanslutningen

För att lyssna på en dagstidning krävs en internetanslutning. Man kan skaffa en sådan själv, men medlemmar i synskadeföreningar eller personer vars synskada är lika med eller högre än 50% har rätt till en gratis anslutning (inklusive modem) som kallas för Lyssningsanslutningen. 

Lyssningsanslutningen är en begränsad anslutning som enbart går att använda till att lyssna på taltidningar. Det går till exempel inte att surfa på internet eller att läsa e-post med den. 

Rättigheten till Lyssningsanslutningen kontrolleras vid beställningen av en taltidning som görs via FSS rehabiliteringsrådgivare. Se nedan för närmare kontaktuppgifter.

Dagstidningar

Östnyland
FSS rehabiliteringsrådgivare
Ann-Catrin Tylli, ann-catrin.tylli@fss.fi
040-511 3345
2 ggr/vecka via PratSam
25 euro

Österbottens Taltidning
FSS rehabiliteringsrådgivare
Ulla-Britt Ingman, ulla-britt.ingman@fss.fi
050-561 2950
6 ggr/vecka via PratSam
70 euro

Ålandstidningen & Nya Åland
Gunnel Bomanson, aland.syn@aland.net
018-19670
7 ggr/vecka via PratSam
För medlemmar 110 euro/år och 70 euro/halvår. För synskadade icke-medlemmar 130 euro/år och 80 euro/halvår.

Åbo Underrättelser
FSS rehabiliteringsrådgivare
Stina Nygård, stina.nygard@fss.fi, 050-595 4377
eller Joacim Johansson, 0400-946323
5 ggr/vecka via PratSam
60 euro

Västra Nyland
FSS rehabiliteringsrådgivare
Britta Nyberg, britta.nyberg@fss.fi, 050-561 2951
eller Börje Broberg, 044-5410679
2 ggr/vecka via PratSam
25 euro

Vasabladet
FSS rehabiliteringsrådgivare
Ulla-Britt Ingman, ulla-britt.ingman@fss.fi
050-561 2950
6 ggr/vecka via PratSam
70 euro

Syd-Österbotten
FSS rehabiliteringsrådgivare
Ulla-Britt Ingman, ulla-britt.ingman@fss.fi
050-561 2950
3 ggr/vecka via PratSam
30 euro

Hufvudstadsbladet
Tom Sjöberg
050-366 4784
7 ggr/vecka via PratSam
130 euro

Övriga tidningar

Vi hörs
Svenska Hörselförbundet
FSS
09-6962 300
4 ggr/år
5 euro

Helsingfors stad informerar
Helsingfors stad
FSS
09-696 2300
6 ggr/år
Gratis

God Tid
Svenska Pensionärsförbundet
FSS
09-6962 300
9 ggr/år
10 euro

FSS-tidningar

Medlemsbandet
FSS
09-696 2300
varannan vecka, utom under sommarmånaderna och när helg infaller
Gratis

Finlands Synskadade
FSS
09-696 2300
10 gånger per år
Gratis