Finlands Synskadade nr 10, 2017

Bildkollage med fyra bildar. Peter syntolkar på olika evenemang.

Enligt Sveriges kanske mest kända syntolk Peter Lilliecrona måste syntolken våga ta plats. Synskadade besökare kommer i första hand till en föreställning för att den är syntolkad – därför är inga repliker heliga.