Svenska Synskadade i Västnyland r.f.

Gula tulpaner

Föreningens centralort är Ekenäs. Verksamhetsområdet omfattar Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Lojo kommuner.

Distriktsföreningen är en av sju medlemsföreningar i förbundet Finlands Svenska synskadade r.f. Verksamheten startade år 1975. Vid årsskiftet 2015-16 hade föreningen 91 ordinarie och 60 stödjande medlemmar.

Uppgift

Föreningens främsta uppgift är att fungera som en intresse- och kontaktförening för våra medlemmar.

Taltidning

FSS ger ut tidningen Västra Nyland som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening och Synskadades Förbund. Även FSS medlemstidningar kommer ut i ljudformat. För att lyssna på tidningarna behövs en taltidningsbox, dvs en Daisyspelare, och allla ordinariemedlemmar är berättigade till en spelare.

För att få en spelare eller för att prenumerera på en taltidning, kontakta rehabiliteringsrådgivare Britta Nyberg, telefon 050 561 2951. För teknisk hjälp, kontakta taltidningsstödperson Rabbe Thomasson, telefon 040 8500 734.

Verksamhetscentret Lyan

Prästängsgatan 12
10600 Ekenäs
019-246 1637
Sekr. Börje Broberg e-post: ssvn@brev.fi

Styrelsen 2018

Göran Sjöstedt
ordförande
040- 502 8124
goran.sjostedt@hus.fi

Birgitta Nordström
viceordförande
044-336 8060
birgitta.nordstrom@brev.fi

Niklas Wikström
styrelseledamot
0400-477 899
wiksrmniklas@gmail.com

Jan-Peter Sjöholm
styrelseledamot
050-574 3435
jan-peter.sjoholm@2me.fi

Gungärd Sandberg
styrelseledamot
040-963 9154

Christel Eriksson
styrelseledamot
040-745 1933
christel.h.eriksson@gmail.com

Tea Tanner
styrelseledamot
050 526 8882
tea.tanner@gmail.com

Börje Broberg
Sekreterare
044 5410 679
ssvn@brev.fi

Ansvarspersoner:

Britt-May Klingenberg
kassör
0400-516 409
bitte@hanbok.eu

Britta Nyberg
rehabiliteringsrådgivare i förbundets, FSS's, tjänst
050-561 2951
britta.nyberg@fss.fi

IT-stöd

Cristian Söderberg
IT-ansvarig
050 462 6283
cristian.soderberg@fss.fi

Artiklar

Söndagen den 4 februari klockan 17.00 kommer Kulturhuset Karelias föreställning av musikteaterpjäsen ''18'' att syntolkas. Vår förening har bokat 20 platser till föreställningen. Priset för en biljett är 18 euro. Om du är intresserad att vara med kan du ringa Börje Broberg på telefon 044 5410 679.