Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade r.f.

Vårt versamhetscenter Lyktan

Vasa svenska synskadade r.f. är en kontakt- och intresseförening för svenskspråkiga synskadade. Verksamhetsområdet omfattar Vörå, Korsholm, Vasa, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad.

Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade är medlem i Förbundet Finlands svenska synskadade r.f. Verksamheten startade år 1972 och idag har föreningen 229 medlemmar, varav 120 är synskadade och 109 stödjande medlemmar. Distriktet sträcker sig från Oravais i norr till Kristinestad i söder.

Föreningen gav ut en 40-års historik i samband med sitt 40-årsjubileum i oktober 2012. Alla medlemmar har fått en historik. Historiken finns till salu för 5 €/st. Kontakta kansliet om du vill ha ett eget exemplar.

Uppgift

Föreningens främsta uppgift är att bedriva en kontaktskapande och aktiverande verksamhet, samt att sprida information om synskadades situation och behov.

Föreningen ordnar:

- medlemsträffar på Lyktan och i Södra Österbotten
- kvinno- och karaträffar
- teaterbesök och filmkvällar med syntolkning
- resor och utfärder, både i hemlandet och utomlands
- auktioner och basarer
- anhörigträffar
- ger ut Vasabladet och Sydin som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening r.f., www.fstf.fi
- taltidningen utkommer digitalt 6 dagar (VBL) och 3 dagar (SYDIN) / vecka via en pratsambox, www.pratsam.com

Följande kurser i samarbete med SFV-bildning:

- kurser i punktskrift
- IT kurser som behandlar kunskap i hur du hanterar datororer, smarttelefoner och surfplattor

Trivselcafé Mimosel, balansträning och vattengymnastik ordnas i samarbete med Folkhälsan.

Mimosel för synskadade hålls varannan onsdag (ojämna veckor) på verksamhetscentret Lyktan och vattengymnastiken i Folkhälsans hus i Smedsby på söndagar. Balansträning endast i Folkhälsanhuset Wasa.

Rehabilitering syftar till att den synskadade trots sitt handikapp skall kunna leva ett aktivt och självständigt liv. I samarbete med Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. och sjukhuset ordnas olika anpassningskurser och hjälpmedelsförmedling. Vid behov, kontakta rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman tfn 050-561 2950 eller rehabiliteringshandledare Marja-Leena Österlund (på sjukhuset) tfn 0400-792 428.

Facebook sidan uppdateras med jämna mellanrum. Gilla och kolla gärna: www.facebook.com/vasasynskadade.

Styrelsen och Febe hälsar just dig välkommen med i gemenskapen i vår förening! Vill du veta mera, kontakta gärna någon i styelsen eller Febe på telefon 045-321 3320 (måndag - torsdag kl.9 - 14)

Föreningens informatörer

Föreningens informatörer är synskadade personer som besöker tex skolor, daghem, arbetsplatser, församlingar och andra föreningar och berättar om hur det är att vara synskadad. Kontakta gärna våra informatörer direkt om du vill ha besök och få kunskap om hur det är att vara synskadad i dagens samhälle. Du hittar deras kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Servicepunkten på Vasa Centralsjukhus (VCS)

Från och med september finns vi på ögonavdelningen, våning 6 under förmiddagen kl.9-11, torsdag 21.1, 18.2, 17.3, 21.4 och 19.5. Vill du prata med någon synskadad om hur det är att leva med synnedsättning, vilken hjälp och vilket stöd det finns för synskadade, vart man kan vända sig om synen försämras m.m. Kom till ögonavdelningen på ovannämnd dagar så finns vi till för dig!
Vill du ha ytterligar information, kontakta kansliet under kontorstid på telefon 045-321 3320, måndag-torsdag kl.9-14. 

Kamratstödprojekt

Föreningen Vasa Svenska Synskadade r.f. har inlett ett kamratstödprojekt. Projektet är till för alla ordinarie medlemmar i föreningen för att var och en skall
* ha någon att prata med
* känna en ökad delaktighet i föreningen
* få en ökad förståelse för sin synnedsättning
* få stöd och hjälp att bättre klara av att leva med sin synnedsättning
För att detta skall bli möjligt har föreningen samlat ihop några kamratstödpersoner som vill försöka ge det stöd som du behöver.
Från föreningens sida hoppas vi att du som medlem med synnedsättning tar emot de samtal du kommer att få från någon av våra kamratstödpersoner med öppenhet för att det skall vara möjligt för oss att ge dig det stöd som du behöver.

Kondoleanser och gratulationer

Föreningen tillhandahåller även kondoleansadresser och gratulationskort.

Ann-Sofie Rosendahls Minnesfond bildades för att hedra minnet av Ann-Sofie Rosendahl och grundades under 2009. Ur stadgarna framgår hennes vilja med fonden: "att samtala, diskutera, utbyta erfarenheter ger livsmod och självinsikt - redskap att vandra vägen vidare".  I enlighet med detta används avkastningen från försäljningen av adresserna till en öppen och bred verksamhet som kan gynna många synskadade.

I stället för blommor kan du uppvakta dina närmaste och vänner på högtidsdagen med ett vackert dubbelvikt kort (med kuvert) i storlek A5 med tre röda rosor på framsidan.

Ann-Sofie Rosendahls Minnesfond kostar 10 €/st.

Gratulationskortet kostar 2 €/st.

Fadderbarnsverksamhet

Föreningen har sedan början av 2012 en ny fadderbarnsverksamhet. En relativt ny förening, Schoolkids Light bildades i Ingå 2011. VSS understöder en blindskola i Irente i Tanzania och dess främsta uppgift är att stöda synskadade barn och dess skolgång. VSS beslöt att anta detta som sin fadderbarnsverksamhet och understöder Schoolkids Light med ett månatligt understöd.

Om du som läser detta har hjälpmedel för synskadade som du inte längre behöver eller något som blivit föråldrat tar vi tacksamt emot detta. Speciellt vita käppar efterlyses till skolan. Det som vi får in levereras sen vidare till skolan.

Kontakta distriktssekreterare Febe Mörk om du vill skänka någonting till detta fina ändamål. Gå in på följande adress och läs om Schoolkids Lights verksamhet: http://www.schoolkidslight.fi/

Det finns även en facebookssida: https://www.facebook.com/schoolkidslight

Gåvor och donationer

Du som känner varmt för vår förening och känner att du vill hjälpa till på något sätt. Vi tar tacksamt emot dina gåvor och donationer. Kontakta kansliet om du undrar över någonting! Din gåva är viktig för oss!

 

 

Verksamhetscentret Lyktan

Skolhusgatan 40 C, 1-2
65100 Vasa
vasasynskadade@gmail.com
045-321 3320
Distrikssekreterare Febe Mörk jobbar måndag-torsdag kl.9-14.

Styrelsen 2015

Patrik Paulin
ordförande
045-330 4468
paulinpatrik@gmail.com

Viveka Sund
viceordförande
044-064 9504

Marita Carlson
ledamot
0500-201 666

Barbro Puharinen
ledamot
050-323 5941

Marjatta Lönnqvist
ledamot
050-350 7246

Margareta Öster
ledamot
06-352 7541, 050-352 7049

Carl-Erik Mattlar
ledamot
044-253 1789
ce.mattlar@netikka.fi

Kontaktpersoner

Febe Mörk
distriktssekreterare
045-321 3320
vasasynskadade@gmail.com
Distriktssekreteraren är anträffbar på Lyktan, måndag-torsdag kl.9-14.

Ulla-Britt Ingman
rehabiliteringsrådgivare (alterneringsledig)
050-561 2950
ulla-britt.ingman@fss.fi
FSS rehabiliteringsrådgivare är anträffbar på Campus Norrvalla, Vöråvägen 305-307, 66600 Vörå.

Heidi Forsbacka
rehabiliteringsrådgivare (vikarie)
050-561 2950
heidi.forsbacka@fss.fi
FSS rehabiliteringsrådgivare är anträffbar på Campus Norrvalla, Vöråvägen 305-307, 66600 Vörå.

Johnny Örn
Bokförare
+358503306924
johnny.orn@netikka.fi

Informatörer

Carita Andersson
informatör
040-520 7097

Britten Nylund
informatör
040-523 6121

Börje Kukkonen
informatör
050-490 9565

Patrik Paulin
informatör
045-330 4468
paulinpatrik@gmail.com