Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade r.f.

Vårt versamhetscenter Lyktan

Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade r.f. (VSS) är en kontakt- och intresseförening för svenskspråkiga synskadade. Verksamhetsområdet omfattar Vörå, Korsholm, Vasa, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad.

Distriktsföreningen Vasa svenska synskadade är medlem i Förbundet Finlands svenska synskadade r.f. Verksamheten startade år 1972 och idag har föreningen 229 medlemmar, varav 120 är synskadade och 109 stödjande medlemmar. Distriktet sträcker sig från Oravais i norr till Kristinestad i söder.

Hur blir man medlem?

Om du är synskadad och gärna skulle vilja bli medlem kan du kontakta rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman, tfn 050-5612950 eller e-post: ulla-britt.ingman@fss.fi
Ulla-Britt hjälper dig vidare och kommer eventuellt på hembesök. Sen kan ni i lugn och ro diskutera just din situation. För att bli medlem skall man ha 50% kvar av synen eller en synskärpa som är lika med eller mindre än 0,3.

Stödjande medlem i VSS

Vem som helst, som fyllt 15 år, kan bli stödjande medlem. Känner du för att stödja vår verksamhet så kontakta distriktssekreterare Febe Mörk under kontorstid (må-to kl.9-14) på tfn 045-321 3320 eller per e-post vasasynskadade@gmail.com. Ansökan om medlemsskap går till styrelsen som sen beslutar om medlemsskapet. En stödjande medlem betalar en årlig medlemsavgift, vilken bestäms på höstmötet. Som stödjande medlem har du möjlighet att aktivt delta i våra träffar, resor och evenemang. Du har även möjlighet att få förbundets tidning Finlands Synskadade hemskickad gratis till dig och där kan du följa med vårt program. 
Välkommen med i vårt glada gäng!

Allmänna Ledsagare (AL)

Under hösten 2015 och våren 2016 har ett antal personer, som brinner för att hjälpa till inom föreningen, fått skolning i hur man ledsagar en synskadad person. Den allmänna ledsagaren kan följa med på resor, idrottsevenemang och dylikt. Om resan tex är flera dagar erhåller AL dagtraktamente och givetvis gratis resa.
VSS är oerhört tacksamma för alla som vill hjälpa oss i föreningen!

Uppgift

Föreningens främsta uppgift är att bedriva en kontaktskapande och aktiverande verksamhet, samt att sprida information om synskadades situation och behov.

Föreningen ordnar:

- medlemsträffar på Lyktan och i Södra Österbotten
- kvinno- och karaträffar
- teaterbesök och filmkvällar med syntolkning
- resor och utfärder, både i hemlandet och utomlands
- auktioner och basarer
- julfest i distriktet varje år
- anhörigträffar
- ger ut Vasabladet och Sydin som taltidning i samarbete med Finlands Svenska Taltidningsförening r.f., www.fstf.fi
- taltidningen utkommer digitalt 6 dagar (VBL) och 3 dagar (SYDIN) / vecka via en pratsambox, www.pratsam.com

Punktskrift och IT-kurser ordnas i samarbete med SFV-bildning.
Vi har en stor och fungerande data-sal och IT-undervisning kan ske till dig som vill lära dig att hantera smarttelefoner, surfplattor och datorer. Du får undervisning om hur du på bästa sätt kan använda din utrustning, med eller utan hjälpmedel såsom talsynteser och förstoringsprogram. Kontakta gärna vår IT-lärare Andreas Kanto, tfn 050-537 6110 om du är intresserad.

Trivselcafé Mimosel, Bocciaspel och vattengymnastik ordnas i samarbete med Folkhälsan.

Mimosel för synskadade hålls varannan måndag (ojämna veckor) på verksamhetscentret Lyktan och vattengymnastiken i Folkhälsans hus i Smedsby på söndagar. Boccia spelas i Folkhälsanhuset Wasa.

Rehabilitering syftar till att den synskadade, trots sitt handikapp, skall kunna leva ett aktivt och självständigt liv. I samarbete med Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. och sjukhuset ordnas olika anpassningskurser och hjälpmedelsförmedling. Vid behov, kontakta rehabiliteringsrådgivare Ulla-Britt Ingman tfn 050-561 2950 eller rehabiliteringshandledare Marja-Leena Österlund (på sjukhuset) tfn 0400-792 428 eller 06-2132428.

Facebook sidan uppdateras med jämna mellanrum. Gilla och kolla gärna: www.facebook.com/vasasynskadade.

Styrelsen och Febe hälsar just dig välkommen med i gemenskapen i vår förening! Vill du veta mera, kontakta gärna någon i styelsen eller Febe på telefon 045-321 3320 (måndag - torsdag kl.9 - 14)

Föreningens erfarenhetstalare

Föreningens erfarenhetstalare är synskadade personer som besöker tex skolor, daghem, arbetsplatser, församlingar och andra föreningar och berättar om hur det är att vara synskadad. Kontakta gärna våra erfarenhetstalare direkt om du vill ha besök och få kunskap om hur det är att vara synskadad i dagens samhälle. Du hittar deras kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Servicepunkten på Vasa Centralsjukhus (VCS)

Våra broschyrer finns vid servicepunkten på VCS - tveka inte utan ta kontakt - vad du än undrar över!

Kamratstödprojekt

Föreningen Vasa Svenska Synskadade r.f. har inlett ett kamratstödprojekt. Projektet är till för alla ordinarie medlemmar i föreningen för att var och en skall
* ha någon att prata med
* känna en ökad delaktighet i föreningen
* få en ökad förståelse för sin synnedsättning
* få stöd och hjälp att bättre klara av att leva med sin synnedsättning
För att detta skall bli möjligt har föreningen samlat ihop några kamratstödpersoner som vill försöka ge det stöd som du behöver.
Känner du att du vill prata med någon som har erfarenhet och förstår en synskadad kan du ta kontak med någon av följande personer:
Britten Nylund, tfn 040-523 6121, Marita Carlson, tfn 0500-201 666, Peter Sahlsten, tfn 050-588 5103, Lena Holmström 0400-668 034, Kerstin Lillbåsk tfn 050-369 5997.

Kondoleanser och gratulationer, samt VSS 40-års historik

Föreningen tillhandahåller kondoleansadresser och gratulationskort.

Ann-Sofie Rosendahls Minnesfond bildades för att hedra minnet av Ann-Sofie Rosendahl och grundades under 2009. Ur stadgarna framgår hennes vilja med fonden: "att samtala, diskutera, utbyta erfarenheter ger livsmod och självinsikt - redskap att vandra vägen vidare".  I enlighet med detta används avkastningen från försäljningen av adresserna till en öppen och bred verksamhet som kan gynna många synskadade.

I stället för blommor kan du uppvakta dina närmaste och vänner på högtidsdagen med ett vackert dubbelvikt kort (med kuvert) i storlek A5 med tre röda rosor på framsidan.

Ann-Sofie Rosendahls Minnesfond kostar 10 €/st och säljs på kansliet.

Gratulationskortet kostar 2 €/st och det finns även att köpas från kansliet.

Föreningen gav ut en 40-års historik i samband med sitt 40-årsjubileum i oktober 2012. Kontakta kansliet om du vill ha ett eget exemplar.

Fadderbarnsverksamhet

Föreningen har sedan början av 2012 en ny fadderbarnsverksamhet. En relativt ny förening, Schoolkids Light bildades i Ingå 2011. VSS understöder en blindskola i Irente i Tanzania och dess främsta uppgift är att stöda synskadade barn och dess skolgång. VSS beslöt att anta detta som sin fadderbarnsverksamhet och understöder Schoolkids Light med ett månatligt understöd.

Om du som läser detta har hjälpmedel för synskadade som du inte längre behöver eller något som blivit föråldrat tar vi tacksamt emot detta. Speciellt vita käppar efterlyses till skolan. Det som vi får in levereras sen vidare till skolan.

Kontakta distriktssekreterare Febe Mörk om du vill skänka någonting till detta fina ändamål. Gå in på följande adress och läs om Schoolkids Lights verksamhet: http://www.schoolkidslight.fi/

Det finns även en facebookssida: https://www.facebook.com/schoolkidslight

Gåvor och donationer

Du som känner varmt för vår förening och känner att du vill hjälpa till på något sätt. Vi tar tacksamt emot dina gåvor och donationer. Kontakta kansliet om du undrar över någonting! Din gåva är viktig för oss!

 

 

Verksamhetscentret Lyktan

Skolhusgatan 40 C, 1-2
65100 Vasa
vasasynskadade@gmail.com
045-321 3320
Distrikssekreterare Febe Mörk jobbar måndag-torsdag kl.9-14.

Styrelsen 2017

Leif Karp
ordförande
050-542 0286
leif.karp@netikka.fi

Carl-Erik Mattlar
viceordförande
044-253 1789
ce.mattlar@netikka.fi

Barbro Puharinen
ledamot
050-323 5941

Marjatta Lönnqvist
ledamot
050-350 7246

Margareta Öster
ledamot
06-352 7541, 050-352 7049

Marita Carlson
ledamot
0500-201 666

Jan Sjöström
ledamot
050-329 2036
jas@pp.malax.fi

Kontaktpersoner

Febe Mörk
distriktssekreterare
045-321 3320
vasasynskadade@gmail.com
Distriktssekreteraren är anträffbar på Lyktan, måndag-torsdag kl.9-14.

Ulla-Britt Ingman
rehabiliteringsrådgivare
050-561 2950
ulla-britt.ingman@fss.fi
FSS rehabiliteringsrådgivare är anträffbar på Campus Norrvalla, Vöråvägen 305-307, 66600 Vörå.

Johnny Örn
Bokförare
+358500518608, 06-3436120
johnny.orn@netikka.fi

Erfarenhetstalare

Carita Andersson
erfarenhetstalare
040-520 7097

Britten Nylund
erfarenhetstalare
040-523 6121

Jan Sjöström
erfarenhetstalare
050-329 2036
jas@pp.malax.fi