Svenska Synskadade i Östnyland rf

Svenska synskadade i Östnyland är en kontakt- och intresseförening för svenskspråkiga synskadade. Verksamhetsområdet omfattar Borgå, Lovisa, Lappträsk och Pyttis.

Svenska synskadade i Östnyland hör till Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Verksamheten startade år 1973 och har 72 synskadade medlemmar samt 19 stödjande medlemmar.

Föreningens verksamhet finansieras genom ekonomiskt stöd från Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f., bidrag från Penningautomatföreningen RAY, kommuner och församlingar samt genom donationer och testamenten.

Uppgift

Föreningens uppgift är kontaktskapande och aktiverande verksamhet, att sprida information bland synskadade samt informera om hur det är att leva som synskadad. Föreningen ordnar kurser, träffar och föreläsningar, läger och resor samt teaterbesök.

Taltidning

Taltidningensföreningen ger ut tidningen Östnyland 5 dagar i veckan. Kontaktperson är Ann-Catrin Tylli.

Verksamhetscentret Kajutan

Ågatan 33 E 1
06100 Borgå
OBS! mobilnummer 019 58 11 15
e-post: distrikt.kajutan(a)gmail.com

Styrelsen 2016

Jonas Lindström
ordförande
040 9644 672
jonas07880@gmail.com
Kontakperson i Lovisa.

Stig Ekholm
viceordförande

Paulina Hannus
ledamot

Stefan Blomqvist
ledamot

Stina Roms
ledamot
0400 596 250
Kontaktperson i Borgå

Birgitta Ekholm
ledamot

Stig-Olof Andersson
ledamot

Kontaktpersoner

Ann-Catrin Tylli
rehabiliteringsrådgivare
040 511 3345
Ann-Catrin besöker föreningens verksamhetscenter vid behov. Rehabilitering syftar till att man som synskadad skall kunna delta aktivt i samhället och leva ett liv som alla andra.

Catharina Ståhlberg
distriktssekreterare
019 581 115 telefontid tisdagar kl. 9-13

Ann-Lis Öhman
kassör
040-356 2908

Rolf Gustafsson
PratSam
040 539 2525

Cristian Söderberg
IT-stöd i Östra Nyland
050 462 6283
cristian.soderberg@fss.fi

Informatörer

Arto Vanhanen
informatör
05-214 500
arto.vanhanen@kymp.net
Arto, som själv är synskadad, informerar i skolor, föreningar, arbetsplatser och andra sammankomster om hur det är att vara synskadad.