Svenska Synskadade i Östnyland rf

Svenska synskadade i Östnyland är en kontakt- och intresseförening för svenskspråkiga synskadade. Verksamhetsområdet omfattar Borgå, Lovisa, Lappträsk och Pyttis.

Svenska synskadade i Östnyland hör till Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Verksamheten startade år 1973 och har 65 synskadade medlemmar samt 18 stödjande medlemmar.

Föreningens verksamhet finansieras genom ekonomiskt stöd från Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf, bidrag från Penningautomatföreningen STEA, kommuner och församlingar samt genom donationer och testamenten.

Uppgift

Föreningens uppgift är kontaktskapande och aktiverande verksamhet, att sprida information bland synskadade samt informera om hur det är att leva som synskadad. Föreningen ordnar kurser, träffar och föreläsningar, läger och resor samt teaterbesök.

Taltidning

Taltidningen Östnyland distribueras av Synskadades Förbund rf i samarbete med Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf och Svenska Taltidnings föreningen rf. Kontaktperson är Ann-Catrin Tylli.

Verksamhetscentret Kajutan

Ågatan 33 E 1
06100 Borgå
019 58 11 15
e-post: distrikt.kajutan(a)gmail.com

Styrelsen 2017

Jonas Lindström
ordförande
040 9644 672
jonas07880@gmail.com
Kontakperson i Lovisa.

Stig Ekholm
viceordförande

Paulina Hannus
ledamot

Stefan Blomqvist
ledamot

Stina Roms
ledamot
0400 596 250
Kontaktperson i Borgå

Birgitta Ekholm
ledamot

Stig-Olof Andersson
ledamot

Kontaktpersoner

Ann-Catrin Tylli
rehabiliteringsrådgivare
040 511 3345
Förbundets rehabiliteringsrådgivare Ann-Catrin besöker föreningens verksamhetscenter vid behov. Rehabilitering syftar till att man som synskadad skall kunna delta aktivt i samhället och leva ett liv som alla andra.

Catharina Ståhlberg
distriktssekreterare
019 581 115 telefontid tisdagar kl. 9-13

Ann-Lis Öhman
kassör
040-356 2908

Rolf Gustafsson
PratSam
040 539 2525

Cristian Söderberg
IT-stöd i Östra Nyland
050 462 6283
cristian.soderberg@fss.fi

Paulina Hannus
Punktskrifts instruktör

Erfarenhetstalare

Arto Vanhanen
Arto, som själv är synskadad, informerar i skolor, föreningar, arbetsplatser och andra sammankomster om hur det är att vara synskadad.

Jonas Lindström
040 964 4672

Johanna Syrén
Rehabiliteringschef
050 341 0010