Spanska kursen / Engelska kursen

Språkkurserna i engelska och spanska pågår ännu under april månad, kurserna hålls på tisdagar kl 13.15 på Fyren, jämna veckor är det spanska och ojämna veckor engelska.