Spanska kursen / Engelska kursen

Med tanke på Malta resan kommer vi under vårterminen att ordna språkkurs både i engelska och spanska, kurserna hålls på tisdagar kl 13.15 på Fyren, jämna veckor är det spanska och ojämna veckor engelska. Även nya deltagare är välkomna med!