Aktuellt

Föreningsträffen i april hålls 11.4 kl 18 på verksamhetscentret Fyren. Datastödperson Tommy Nyman informerar om och förevisar olika smarttelefoner samt bjuder på musik.

NÖSS ordnar i samarbete med Ingves & Svanbäcks resebyrå en studie- och rekreationsresa till den vackra, lugna och trivsamma Medelhavsön Malta, som är belägen söder om Italien. Malta är en ö med 6 000-årig historia och minnesmärken från förhistorisk tid. Ön har bebotts av fenicier och kartager, och tillhört både det romerska och det grek-turkiska riket. Även araberna har besatt ön, men sedan början av 1100-talet har olika europeiska stater behärskat Malta.

Vi planerar att ordna en kurs i användning av smarttelefoner under vårvintern på Fyren. Om du är intresserad ska du anmäla dig till Ann-Sofie, tel 050-3795 658.

Mimosel gruppen träffas varannan onsdag (jämna veckor) kl 13 - 15 på Fyren med Ann-Mari Ekstrand. Nästa träff blir 5.4.2017.

Med tanke på Malta resan kommer vi under vårterminen att ordna språkkurs både i engelska och spanska, kurserna hålls på tisdagar kl 13.15 på Fyren, jämna veckor är det spanska och ojämna veckor engelska. Även nya deltagare är välkomna med!

Bowling gruppen tränar på måndagar kl 12.30 på Idrottsgården i Jakobstad.

Handarbetsgruppen ”Rätstickorna” träffas varannan måndag kl 12 – 14 (udda veckor) på Fyren. Nästa gång träffas vi 13.3.2017. Agneta Cederberg hälsar alla rätstickor välkomna.