Aktuellt

Vi firar vår julfest torsdagen 14.12 kl 15 - 19 vid Yrkeskocken, Optima i Jakobstad. Festligt program och traditionellt julbord à 30,- €. 

Vi planerar att ordna en fortsättningskurs i användning av iPhone och iPad under hösten på Fyren. Om du är intresserad ska du anmäla dig till Ann-Sofie, tel 050-3795 658.

Mimosel gruppen träffas varannan onsdag (jämna veckor) kl 13 - 15 på Fyren med Ann-Mari Ekstrand. Nästa träff blir onsdagen 13.12 och sista träffen före jul 20.12.

Engelska kursen hålls ojämna veckor på tisdagar kl 13. Spanska kursen med Aslög Forsman, hålls jämna veckor kl 13.15.

 

Bowling gruppen tränar på måndagar kl 12.30 på Idrottsgården i Jakobstad.

Handarbetsgruppen ”Rätstickorna” träffas varannan måndag (ojämna veckor) kl 12 – 14 på Fyren. Agneta Cederberg hälsar alla rätstickor välkomna.