Må bra-dag 9.11

I samarbete med FSS, VSS och Folkhälsan ordnas en "Må bra-dag" torsdagen 9.11 på Norrvalla. Anmäl till A-S G tfn. 050-3795 658.