Föreningsträff 11.4 kl 18

Föreningsträffen i april hålls 11.4 kl 18 på verksamhetscentret Fyren. Datastödperson Tommy Nyman informerar om och förevisar olika smarttelefoner samt bjuder på musik.