Ålands Synskadade rf

Föreningens centralort är Mariehamn och dess verksamhetsområde landskapet Åland.

Ålands synskadade grundades år 1972. Då hette föreningen Ålandskretsen inom Finlands svenska synskadade rf. Föreningen ombildades år 1990 till en självständig distriktsförening som fick namnet Ålands synskadade rf.  Föreningen är fortfarande medlem i Förbundet Finlands svenska synskadade.

Verksamhet

Vår förening har en livlig kursverksamhet, allt från borstbindning och punktskrift till datoranvändning. Vi träffas regelbundet en gång i månaden samt har olika temakvällar. Närmare information om våra kurser, månadsträffar och temakvällar hittar du i vår händelsekalender.

Vi brukar göra två mindre utflykter om året till någon mysig plats på Åland samt en sommarresa utanför Åland.

Föreningens ändamål är att fungera som intresse- och kontaktförening för synskadade inom dess verksamhetsområde. Föreningen verkar för att synskadade personer får med andra medborgare likvärdiga levnadsförhållanden i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende.

Sitt ändamål förverkligar föreningen genom att bland annat:

  • informera och påverka myndigheter och beslutsfattare
  • bedriva informationsverksamhet genom att utge taltidningar och information i punktskrift och storstil
  • ordna studieverksamhet i form av kurser, studiecirklar, individuell undervisning och studieresor
  • ordna fritidsverksamhet i form av bl.a. medlemsträffar, hobbyverksamhet och diskussionsmöten
  • ordna rekreations- och motionsverksamhet i form av bl.a. läger, resor och motionsaktiviteter

Taltidningen

Taltidningen grundades 1980 och är därmed den första regionala svenska taltidningen i Finland. I februari 2008 övergick taltidningen i digital form. Den utkommer nu sex gånger i veckan och kan avlyssnas via PratSam-boxen. För år 2016 kostar årsprenumerationen 110 euro och halvår 70 euro för medlemmar. För icke medlemmar kostar årsprenumerationen 130 euro och halvår 80 euro.

Vill du veta mera kan du kontakta ordförande Börje Troberg, tfn 0457-530 0977.

Föreningens verksamhetscenter Ankaret

Johannebovägen 7
22100 Mariehamn
aland.syn@aland.net
018-19 670

Styrelsen 2016

Börje Troberg
ordförande
018-12 834, 0457-5300977
borje.troberg@aland.net

Viva Holm
viceordförande
018-21480, 0400-536792
viva.holm@aland.net

Bern Löfman
styrelsemedlem
018-48 227, 0457-343 1202
bern@aland.net

Fredrik Lindeman
styrelsemedlem
040-8317130
fredrik.lindeman@aland.net

Johnny Söderdahl
styrelsemedlem
0400-537556
johnny.soderdahl@aland.net

Dorrit Mattsson
styrelsemedlem
018-31912, 0457-3420653
dorrit.mattsson@aland.net

Rolf Söderlund
första suppleant
018-38224
rolf.soderlund@aland.net

Birgit Kroneld
andra suppleant
018-13109, 0457-5301089
kroneld@aland.net

Ansvarspersoner

Bettina Gröning
organisationssekreterare
0457-343 8950
aland.syn@aland.net
Besöksadress: Ankaret, Johannebovägen 7, 22100 Mariehamn Måndag-tisdag, torsdag-fredag kl. 9-13, tfn +358 18 19 670.

Bettina Gröning
syntjänstens kontaktperson
0457-343 8950

Stina Nygård
rehabiliteringsrådgivare
050-595 4377
stina.nygard@fss.f

Börje Troberg
rapportör
018-12 834, 0457-53 00 977
borje.troberg@aland.net

Lasse Nylund
Taltidningsinstallatör
040-506 23 27

Informatörer

Rolf Söderlund
informatör
018-38224