Oscar Ohlis från FSS besöker Centret 25.10 klockan 12.00