Åbolands Synskadade rf

Logobild för Åbolands synskadade r.f. Ett förstoringsglas med ett öga i mitten samt bokstäverna ÅS till höger

Åbolands synskadade rf är en kontakt- och intresseförening för synskadade i Åboland. Åbolands synskadade rf är medlemsförening i Förbundet Finlands svenska synskadade rf.

Åbolands synskadades verksamhet startade år 1973 och har i dag ca 150 medlemmar, varav ca 100 ordinarie och ca 50 stödjande medlemmar.

Föreningens främsta uppgift är kontaktskapande och aktiverande verksamhet; att sprida information bland de synskadade samt informera om synskadades i situation och behov. Föreningen har verksamhetscentret Sydvästen i Åbo på Eriksgatan 5 A 9, sjätte våningen.

Föreningen ordnar:

  • kurser och studiecirklar
  • träffar och föreläsningar
  • resor, både i hemlandet och utomlands

Erfarenhetstalare

Föreningens erfarenhetstalare är en synskadad person som besöker skolor, föreningar och arbetsplatser och berättar om hur det är att vara synskadad.

Taltidningar

Taltidningarna ges ut av FSS i samarbete med Synskadades förbund och FSTF

Läs mer »

Verksamhetscentret Sydvästen

Eriksgatan 5 A 9
20100 Åbo
synskadade@gmail.com
0400-151 322
Telefontiden tisdag till torsdag är 10.00 – 16.00

Styrelsen 2017

Birgitta Storbacka
ordförande
0405-867179
birgitta.storbacka@gmail.com

Rolf Rönnqvist
viceordförande
0400-736567
rofa.ronnqvist@gmail.com

Bo Granholm
ledamot
0400-824010
granholmbo@gmail.com

Gun Fröberg
ledamot
0408-336630
goran.froberg@pp.inet.fi

Margareta Söderblom
ledamot
02-4582037

Åsa Mickelson
ledamot
02-4580167

Roland Nyman
ledamot
040-0227917

Kontaktpersoner

Håkan Ström
distrikskoordinator
0400-151322
synskadade@gmail.com

Gun Fröberg
Kontaktperson
0408-336630
goran.froberg@pp.inet.fi

Birgitta Storbacka
Ordförande
0405-867179
birgitta.storbacka@gmail.com

Stina Nygård
Rehabiliteringsrådgivare
050-595 4377
stina.nygard@fss.fi