Händelsekalendern

23.10.2017 13.00 till 16.30

Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf ordnar i samarbete med Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry och med finansiering av Svenska kulturfonden ett informationstillfälle om syntolkning. Tillfället hålls på Teater Viirus, Medelhavsgatan 14, Busholmen, måndagen den 23 oktober kl. 13–16.30. Seminariet är riktat till svenskspråkiga kulturaktörer i Finland. Målet är att aktörer inom konst-, dans-, och teaterbranschen ska få en insikt i vad syntolkningen är och hur den kan tillämpas i olika kulturevenemang.

30.10.2017 (Hela dagen) till 3.11.2017 (Hela dagen)

Punktskriftskurs på Norrvalla, nivå 3, del 3.

2.12.2017 18.00 till 22.30

Välkommen på självständighetsfest till Restaurang Kaisaniemi!