Ålands Synskadade r.f.

Föreningens centralort är Mariehamn och dess verksamhetsområde landskapet Åland.

Ålands synskadade grundades år 1972. Då hette föreningen Ålandskretsen inom Finlands svenska synskadade rf. Föreningen ombildades år 1990 till en självständig distriktsförening som fick namnet Ålands synskadade rf.  Föreningen är fortfarande medlem i Förbundet Finlands svenska synskadade.

Verksamhet

Vår förening har en livlig kursverksamhet, allt från borstbindning och punktskrift till datoranvändning. Vi träffas regelbundet en gång i månaden samt har olika temakvällar. Närmare information om våra kurser, månadsträffar och temakvällar hittar du i vår händelsekalender.

Vi brukar göra två mindre utflykter om året till någon mysig plats på Åland samt en sommarresa utanför Åland.

Föreningens ändamål är att fungera som intresse- och kontaktförening för synskadade inom dess verksamhetsområde. Föreningen verkar för att synskadade personer får med andra medborgare likvärdiga levnadsförhållanden i socialt, kulturellt och ekonomiskt hänseende.

Sitt ändamål förverkligar föreningen genom att bland annat:

  • informera och påverka myndigheter och beslutsfattare
  • bedriva informationsverksamhet genom att utge taltidningar och information i punktskrift och storstil
  • ordna studieverksamhet i form av kurser, studiecirklar, individuell undervisning och studieresor
  • ordna fritidsverksamhet i form av bl.a. medlemsträffar, hobbyverksamhet och diskussionsmöten
  • ordna rekreations- och motionsverksamhet i form av bl.a. läger, resor och motionsaktiviteter

Taltidningen

Taltidningen grundades 1980 och är därmed den första regionala svenska taltidningen i Finland. I februari 2008 övergick taltidningen i digital form. Den utkommer nu sex gånger i veckan och kan avlyssnas via PratSam-boxen. För år 2017 kostar årsprenumerationen 110 euro och halvår 70 euro för medlemmar.

Föreningens verksamhetscenter Ankaret

Johannebovägen 7
22100 Mariehamn
aland.syn@aland.net
018-19 670, 0457-343 8950

Styrelsen 2017

Fredrik Lindeman
ordförande
040-831 7130
fredrik.lindeman@aland.net

Johnny Söderdahl
viceordförande
0400-537 556
johnny.soderdahl@aland.net

Bern Löfman
styrelsemedlem
018-48 227, 0457-343 1202
bern@aland.net

Dorrit Mattsson
styrelsemedlem
018-31 912, 0457-342 0653
dorrit.mattsson@gmail.com

Birgit Kroneld
styrelsemedlem
018-13 109

Ann-Mari Söderlund
styrelsemedlem
018-12 884

Per-Olof Slotte
första suppleant
018-14 683
perolofsl@hotmail.com

Fjalar Nylund
andra suppleant
018-21 882, 040-705 1638

Ansvarspersoner

Gunnel Bomanson
organisationssekreterare
0457-343 8950
aland.syn@aland.net
Besöksadress: Ankaret, Johannebovägen 7, 22100 Mariehamn Måndag-tisdag, torsdag-fredag kl. 9-13, tfn +358 18 19 670.

Gunnel Bomanson
syntjänstens kontaktperson
0457-343 8950

Stina Nygård
rehabiliteringsrådgivare
050-595 4377
stina.nygard@fss.fi

Fredrik Lindeman
erfarenhetstalare
040-831 7130
fredrik.lindeman@aland.net

Lasse Nylund
Taltidningsinstallatör
040-506 2327

Informatörer