Svenska Synskadade i Västnyland r.f.

Gula tulpaner

Föreningens centralort är Ekenäs. Verksamhetsområdet omfattar Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå och Lojo kommuner.

Distriktsföreningen är en av sju medlemsföreningar i förbundet Finlands Svenska synskadade r.f. Verksamheten startade år 1975. Vid årsskiftet 2015-16 hade föreningen 91 ordinarie och 60 stödjande medlemmar.

Uppgift

Föreningens främsta uppgift är att fungera som en intresse- och kontaktförening för våra medlemmar.

Taltidning

Tidningen Västra Nyland  ges ut som taltidning.

Sedan den 18 mars 2014 utges Taltidningen Västra Nyland av Finlands Svenska Taltidningsförening r.f. Texten läses av talsyntesen Samuel.

För att lyssna behövs en PratSam-box som är enkel att använda med några knapptryckningar. De tekniska förändringarna är kostnadsfria för Dig som är ordinarie medlem eller har en synskada som är minst 50 %. .

För mera information, kontakta föreningens sekreterare Börje Broberg tfn 044-541 0679, e-post ssvn@brev.fi eller Taltidnings-och IT-stödperson Rabbe Thomasson tfn 040-8500 734, e-post: rabbe.thomasson@gmail.com.

Verksamhetscentret Lyan

Prästängsgatan 12
10600 Ekenäs
019-246 1637
Sekr. Börje Broberg e-post: ssvn@brev.fi

Styrelsen 2018

Göran Sjöstedt
ordförande
040- 502 8124
goran.sjostedt@hus.fi

Birgitta Nordström
viceordförande
044-336 8060
birgitta.nordstrom@brev.fi

Niklas Wikström
styrelseledamot
0400-477 899
wiksrmniklas@gmail.com

Jan-Peter Sjöholm
styrelseledamot
050-574 3435
jan-peter.sjoholm@2me.fi

Gungärd Sandberg
styrelseledamot
040-963 9154

Christel Eriksson
styrelseledamot
040-745 1933
christel.h.eriksson@gmail.com

Tea Tanner
styrelseledamot
050 526 8882
tea.tanner@gmail.com

Börje Broberg
Sekreterare
044 5410 679
ssvn@brev.fi

Ansvarspersoner:

Britt-May Klingenberg
kassör
0400-516 409
bitte@hanbok.eu

Britta Nyberg
rehabiliteringsrådgivare i förbundets, FSS's, tjänst
050-561 2951
britta.nyberg@fss.fi

Taltidnings-och IT-stödperson

Rabbe Thomasson
Taltidnins- och IT-stödperson
040-8500 734
rabbe.thomasson@gmail.com