Aktuellt

Februari månads föreningsträff hålls tisdagen 12.2 kl 18 på Fyren. Vi får besök av Sonja Nyholm från Resebyrå Ingves-Svanbäck. Kaffeservering och trevlig samvaro.

Handarbetsgruppen "Rätstickorna" träffas varannan måndag (ojämna veckor). Nästa träff 28.1.2019 kl 12 - 14 på Fyren.

Musikgruppens första inspelning finns att lyssna på här

Karagruppen träffas nästa gång torsdagen 24.1.2019 kl 12.30 på Fyren, för att diskutera och förbättra världen över en kopp kaffe. 

Studiecirkel i punktskrift med Leif Nybohm hålls måndagar kl 10 på Fyren. Både nya och längre hunna elever hälsas välkomna!

Mimosel träffar / Aktivt Seniorliv för synskadade ordnas under hösten vid Folkhälsan huset "Emeliehemmet", blåa rummet, Sjukhusgatan 11 i Karleby, nästa träff hålls 29.11 kl 13 - 15. FSS nya rehab.rådg. Peter Koskinen medverkar i programmet. Följande träff blir 24.1.2019. Målet med träffarna är att möta andra i samma situation och få aktuell information som är anpassat för synskadade. Ledare Monica Bergdal hälsar alla välkomna!

Handarbetsgruppen ”Rätstickorna” träffas varannan måndag (ojämna veckor) kl 12 – 14 på Fyren. Agneta Cederberg hälsar alla rätstickor välkomna.

Mimosel gruppen träffas varannan onsdag (jämna veckor) kl 13 - 15 på Fyren med Ann-Mari Ekstrand. 

Bowling gruppen tränar på måndagar kl 13 på Idrottsgården i Jakobstad.